Om Os

Om os

Global Castings er førende leverandør af støbte emner til vindmølleindustrien. Virksomheden er specialiseret i serieproduktion af færdigstøbte produkter til On- og Off shore. Produktionen inkluderer støbning, bearbejdning,  overfladebehandling samt  montage. Global Castings har med sine tre støberier og tre maskinfabrikker i Europa og Kina et ideelt setup til  at betjene kunder worldwide.

Global Castings udvikler ny koncepter og teknologier til fordel for vores kunder samt miljøet og bidrager til en høj vækst i vindenergisektoren.

Ledelsen

Global Castings ledes af en direktion bestående af administrerende direktør (CEO), økonomidirektør (CFO) og produktionsdirektør (COO).

Stefan Brandt (CEO) står i spidsen for direktionen og er ansvarlig for Key Account Management, Marketing, Sourcing / Purchasing, Human Resources samt IT.

Ina Hannen (CFO) er ansvarlig for Accounting, Controlling, Finance, Legal samt Compliance og Risk Management.

Peter Pallishøj (COO) er ansvarlig for Manufacturing, Technology inkl. Product- og Process Engineering, Quality Management samt HSE (Health, Safety & Environment).


Vision

Vi vil være den foretrukne leverandør af store støbte komponenter til vindindustrien i hele verden. Vi bidrager til at reducere verdens CO2 udledning til gavn for fremtidige generationer.

Mission

Global Castings leverer pålidelige og kosteffektive støbegodsløsninger til vindindustrien gennem innovation og operational excellence. Vi indgår partnerskab med vore kunder for at reducere Cost of Energy i vindindustrien.

Strategi

Vores strategi hviler på 3 grundsøjler:

At fremme og støtte vores forretningspartnere i deres leverancer af stærke vindløsninger. At finde og udvikle nye teknologier til gavn for vores kunder og miljøet. At bidrage til en indbringende, naturlig og bæredygtig vækst i vindindustrien.

Historie

Global Castings historie er sammensat af skandinaviske og tyske firmaer med hovedområde indenfor støbning og forarbejdning. Forarbejdningsdivisionen stammer fra Vestas Wind Systems A/S og startede i 1970´erne.

Vores svenske støberi i Guldsmedshyttan har en lang og rig historie der daterer sig tilbage til det 16. århundrede, hvor det støbte størstedelen af den svenske konges kanonkugler. Det moderne støberi tog form i 1868 med indførelsen af højovenen og senere igen i 1905 som det første formstøberi. Støberiet fortsatte sin udvikling op igennem det 20. århundrede og kom ind på vindmarkedet i 1980´erne.

Global Castings historie

 • Den første tid

  Sølv- og jernudvinding fandt sted allerede i 1400-tallet i Guldsmedshyttan, hvilket ledte til produktionen af kanoner og kanonkugler op igennem 15- og 1600-tallet. (På svensk betyder ”Guldsmedshyttan” Guldsmedens lille hus). Guldsmedshyttan blev en del af den moderne historie i 1868 med indførelsen af højovnen.

 • 1979 – vindindustrien fødes

  I slutningen af 1970´erne blev vindindustrien født med den danske vindmølleproducent som pioneren. Det ”gamle” Vestas producerede landbrugsmaskiner, og det et dristigt skridt at starte indenfor vindindustrien ude i det vestlige Danmark – men det var her vinden altid blæste og kunne udnyttes.

 • 1985- Maskinfabrikken i Lem (DK) blev bygget

  Vestas byggede en helt ny og stor fabrik (ca. 30.000 m2) i Lem i Vestjylland kun til vindmølleproduktion. Her blev også den første nacelle og vingefabrik bygget tæt på den jyske vestkyst. I dag benyttes maskinfabrikken også som hovedkvarter for Global Castings.

 • 2002 – Køb af Windcastgruppen

  Da Vestas købte Windcastgruppen i 2002 blev fire støberier i Norge, Tyskland og Sverige en del af Vestasfamilien. Derefter kunne Vestas producere vindmøller fra bunden til slutproduktet selv med fuld kontrol over hele værdikæden. Dette blev starten på en kvalitetsrejse i vindindustrien med modernisering af både fabrikker og processer.

 • 2006 – 2009 – Nye fabrikker opføres globalt

  For at kunne producer og servicere de til stadighed større vindmøller i et hastigt ekspanderende marked opførte Vestas nye fabrikker i andre dele af verden herunder både et kinesisk støberi og en kinesisk maskinfabrik.

 • 2013 – Etablering af Global Castings

  I oktober 2013 sælger Vestas sine to maskinfabrikker og fire støberier der tilsammen har ca. 1.000 medarbejdere i Norge, Sverige, Tyskland, Kina og Danmark til det uafhængige og hurtigt voksende tyske industiholdingselskab ”VTC Partners GMbH”. De frasolgte enheder får navnet Global Castings.

 • 2014 – Nyt medlem af Global Castings Gruppen i Tyskland

  Global Castings indgik i et Joint Venture med flertal sammen med Norderland/Etanax Group. Derved kunne fabrikken i Stade blive en del af Global Castings. Fabrikken har en kapacitet på 40.000 tons og kan tilbyde støbning, forarbejdning og overfladebehandling af op til 120 tons tunge emner. Med direkte adgang til Nordsøen tilbydes også afskibning direkte til offhore vindmølleparker eller til andre havneanlæg.

 

Global Castings tilbyder en bred vifte af støbte og forarbejdede produkter med vægt op til 120 tons. Global Castings er en del af VTC Partners GmbH, der er et hurtigt voksende og uafhængig industriholdingselskab etableret i 1992. VTC Partners GmbH ejer aktuelt fem portefølje firmaer med en samlet omsætning på ca. mEUR 650 og har mere en 5.200 ansatte. Alle firmaer under VTC Partners GmbH er økonomisk og driftsmæssigt uafhængige, og VTC Partners GmbH leverer ikke nogen centrale administrationsfunktioner.

Politik – sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og energibesparelse

Sikkerhed på arbejdspladsen har førsteprioritet.

Global Castings har forpligtet sig til at drive en arbejdsplads, der i videst muligt omfang er fri for risikoen for arbejdsrelaterede skader og sygdomme, og som påvirker miljøet mindst muligt, herunder som følge af vores energiforbrug.

Vi understøtter denne forpligtelse ved at indføre følgende arbejdsprincipper:

• Alle arbejdsulykker kan forebygges.
• Sikker adfærd hos alle er både et kritisk element og en betingelse for ansættelse.
• Alle former for risici identificeres og vurderes og bliver om nødvendigt reduceret.
• Forebyggelse prioriteres højere end helbredelse.
• Ledelsen går forrest og tager ansvar.
• Arbejdsprocesser optimeres for at reducere spild og energiforbrug.
• Affald genanvendes og genbruges i størst muligt omfang.
• Gældende love og regler overholdes.

Kvalitetspolitik

Global Castings leverer kundernes definition på kvalitet. Vi arbejder proaktivt med kvalitet via processtyring for at sikre en pålidelig produktleverance i den rette kvalitet, til rette tid og pris.

Kvalitetsprincipperne som vi arbejder i henhold til:

 • Vi leverer vores kunders definition på kvalitet
 • Vi ved, at alle fejl kan undgåes
 • Vi arbejder proaktivt for at forebygge fejl
 • Vi etablerer altid de rette korrigerende handlinger
 • Vi forbedrer løbende vores processer
 • Vi er alle ansvarlige for kvalitet!