Europa

Globala standarder – lokal närvaro

Som en del av en global verksamhet samverkar våra europeiska anläggningar och arbetar med en internationell mind-set. Tillsammans med våra asiatiska anläggningar arbetar vi med samma globala utrustning, samma arbetsinstruktioner och med processer över gränserna. Välutbildad personal säkrar våra kunders avancerade produkter och tjänster.

Lång historia och moderna organisationer

I Europa möts våra kunder av väletablerade och moderna fabriker med en lång historia inom gjutgods och bearbetning. Våra europeiska anläggningar stödjer våra kunder i både Europa och Amerika. De är väletablerade enheter med anställda med stor erfarenhet som driver innovation inom gjutning och bearbetning. Anläggningarna är en del av den lokala historien i varje land och de har ett nära samarbete med lokala fackföreningar för att upprätthålla och utveckla arbetskraft med hög kompetens.

Stark miljöprofil

Alla anläggningar arbetar efter kundens specifikationer som lever upp till både globala och lokala standarder. Vi levererar dokumentation och juridisk rapportering som lever upp till lokala lagar och föreskrifter. Global Castings strävar konstant efter att minska miljöpåverkan till gagn för våra kunder, medarbetare och det omgivande samhället.