Sverige – Guldsmedshyttan

Affärsområde

Gjutning.

Anläggningen

Gjuteriet i Guldsmedshyttan ligger på anrik mark. Området är känt för sin silver- och järnbrytning sedan 1400-talet. Under 1500-talet låg en kronogård i Guldsmedshyttan och i anslutning till denna anlades en vapenfabrik som försåg svenska konungahuset med kanoner och kanonkulor. Nuvarande fabriksområde uppstod 1868 då en masugn togs i bruk. Masugnen producerade järntackor till 1978. Kokillgjutning startades 1905 och pågick till 2006. Nuvarande gjuteri byggdes 1962 och under senare år har betydande investeringar genomförsts bl. a. två nya Otto Juncker induktionsugnar på 25 ton vardera år 2010.

Guldsmedshytte bruk ägdes av Sandvik 2001 då det avyttrades till Wind Cast Group och en omställning av produktionen mot vindkraftindustrin påbörjades. 2003 förvärvades Wind Cast Group av Vestas Wind AS. Efter tio år i Vestas ägo övergick Guldsmedshyttans gjuteri i VTC:s ägo inom ramen för Global Castings den 1/11 2013. Under de senaste 10 åren har verksamheten i Guldsmedshyttan fokuserat starkt på säkerhet och kvalitet och på att införa Lean i produktionen. Detta intensiva fokus har gjort Global Castings Guldsmedshyttan till en industrialiserad verksamhet med mycket höga prestanda avseende säkerhet, kvalitet och effektivitet.

Kapacitet

Kapacitet: 25 000 ton per år
Industriområde: 440 384 m2, lokalyta: 20 000 m2

Produkter

Nav, fundament, axlar, maskingods och kokiller.

Certifieringar

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Adress

Global Castings Guldsmedshyttan AB
71178 Guldsmedshyttan
Sverige
Tel: +46 5814 5100
E-post: info@globalcastings.com

Karriär

Mia Glaad
migla@globalcastings.com