Om oss

Om Oss

Global Castings är en ledande tillverkare av komponenter till vindkraftsindustrin. Företaget är specialiserat på serieproduktion av stora gjutgodsprodukter för både on- och offshoremarknaden globalt med både maskinbearbetning och ytbehandling samt förmontage enligt kundernas specifikationer. Med tre gjuterier och tre bearbetningsfabriker placerade i Europa och i Kina har vi den ideala positionen för att kunna tillmötesgå den globala marknaden.

Vi upptäcker och utvecklar ny teknik till nytta för våra kunder och för miljön. Vi bidrar till en hållbar tillväxt i vindkraftssektorn.

Ledningen

Global Castings leds av en direktion bestående av en Verkställande Direktör (CEO), en Finansdirektör (CFO) och en Produktionsdirektör (COO).

Stefan Brandt (VD) ansvarar för koncernledning och Key Account Management (försäljning) & marknadsföring, inköp, personal och IT.

Ina Hannen (CFO) ansvarar för redovisning, finans, juridik, lagefterlevnad och riskhantering.

Peter Pallishøj (COO) ansvarar för tillverkning, teknik inkl. produkt- och processteknik, kvalitetsledning, hälsa, säkerhet och miljö.

Vision

Vi vill vara förstahandsvalet när det gäller helhetslösningar av tunga gjutgodsbaserade komponenter till vindkraftindustrin globalt. Vi bidrar till minskning av CO2-utsläpp till gagn för framtida generationer.

Mission

Global Castings tillhandahåller tillförlitliga och kostnadseffektiva gjutgodsbaserade helhetslösningar till vindkraftindustrin genom innovation och förstklassiga processer. Vi samarbetar med våra kunder för att reducera kostnaden för vindkraftenergi.

Strategi

Vår strategi har 3 grundpelare: att underlätta och stödja våra affärspartners i att leverera pålitliga vindenergilösningar. Att upptäcka och utveckla ny teknik till gagn för våra kunder och för miljön. För att bidra till en lönsam, organisk och hållbar tillväxt i vindkraftssektorn.

Historia

Global Castings historia utgörs av skandinaviska och tyska företag fokuserade på gjutjärnsproduktion och maskinbearbetning. Bearbetnings verksamheten har sitt ursprung i Vestas Wind Systems A/S och skapades på 1970-talet.

Vårt svenska gjuteri i Guldsmedshyttan har en lång och rik historia som går tillbaka till 1400-talets silverhantering och 1500-talet då kanoner och kanonkulor tillverkades på orten åt svenska kungen. Nuvarande industrifastigheten etablerades 1868 med upprättandet av en masugn och senare 1905 med det första kokillgjuteriet. Övergången till vindkraftgjutgods påbörjades 2001 och verksamheten hade varit i Vestas ägo under 10 år då VTC tog över 2013.

Historien om Global Castings

 • Så började det

  Silver- och järnbrytning pågick redan på 1400-talet i trakterna runt Guldsmedshyttan detta följdes, av vapenproduktion under 1500- talet. Den moderna historien i Guldsmedshyttan börjar i och med grundandet av en masugn 1868.

 • 1979 - Vindindustrin föds

  Vindindustrin föddes under det sena 70-talet med den danska vindturbintillverkaren Vestas som pionjär. Att ta det ”gamla” Vestas från jordbruksteknik till energisektor var ett djärvt drag på västra Jylland i Danmark – här hade vinden alltid blåst främst för skördarnas skull.

 • 1985 - Maskinbearbetningsfabrik i Lem, Danmark etableras

  Vestas bygger en helt ny fabrik (30.000 kvm) i Lem (Danmark), tillägnad vindkraftverkproduktion. Detta ledde senare till de första Nacelle- och Vingefabrikerna på den danska västkusten. Idag är denna första maskinverkstaden huvudkontor och bearbetningsfabrik för Global Castings.

 • 2004 - Sammanslagning av två av världens största inom vindkraftsindustrin

  När de två vindturbintillverkare Vestas och NEG-Micon gick samman 2004 blev också tre järngjuterier i Norge, Tyskland och Sverige en del av familjen. Från denna dag kunde Vestas tillverka vindkraftverk från början till slut, ha kontroll över hela värdekedjan och på så sätt sparka igång kvalitetsutveckling inom vindkraftsindustrin genom att modernisera både anläggningar och processer.

 • 2006-2009 - Utbyggnad av nya fabriker i hela världen

  För att tillverka och serva de allt större vindkraftverken i en snabbt växande marknad, etablerade Vestas flera nya produktionsanläggningar världen över, bland annat både den kinesiska gjuterianläggningen och den kinesiska maskinbearbetningsfabriken.

 • 2013 - Grundandet av Global Castings

  I oktober 2013 säljer Vestas sina två bearbetningsenheter och fyra gjuterier, totalt cirka 1,000 anställda i Norge, Sverige, Tyskland, Kina och Danmark, till det snabbväxande, oberoende tyska holdingbolaget ”VTC Partners GmbH” och byter namn till ”Global Castings ”.

 • 2014 - Ny medlem i Global Castings Group i Tyskland

  Global Castings har ingått ett joint venture med Norderland/Etanax Group. Detta gjorde det möjligt för anläggningen i Stade att införlivas i koncernen. Anläggningen med kapacitet på 40.000 ton kommer att erbjuda gjutgods, maskin- och metallbearbetning av styckegods upp till 120 ton. Den direkta tillgången till Nordsjön tillåter transporter direkt till off shore-vindkraftverk eller andra hamnanläggningar.

  Global Casting har åtagit sig att stödja vindkraftsindustrin över hela världen med en strategi för organisk och förvärvsbaserad tillväxt.

 

Global Castings erbjuder ett brett utbud av gjutna och bearbetade produkter med vikter på upp till 120 ton. Global Castings tillhör VTC som är ett snabbväxande och oberoende investmentbolag. VTC äger för närvarande fem portföljbolag med en konsoliderad omsättning på ca 650 miljoner euro och mer än 5200 anställda och grundades 1992. Samtliga bolag i VTC är ekonomiskt och verksamhetsmässigt oberoende och VTC har inte några centrala overheadfunktioner.

Policy – Hälsa, säkerhet, miljö och energi

Säkerhet har högsta prioritet.

Global Castings arbetsplatser ska vara fria från olyckor och arbetsplatsrelaterad ohälsa och bedriva verksamheter med minsta möjliga miljöpåverkan, där val av energikälla är av stor betydelse.

Vi ska nå detta genom att arbeta efter följande principer:
• Alla olyckor kan förhindras
• Ett gott säkerhetsbeteende är nödvändigt och därför ett anställningsvillkor
• Risker som kan leda till någon form av frånvaro ska identifieras, utvärderas och förebyggas där det visar sig vara nödvändigt
• Arbeta förebyggande istället för avhjälpande
• Ledningen ska visa vägen och bär det yttersta ansvaret
• Optimera processer för att minska slöseri av resurser och energi
• Återanvända och återvinna så mycket som är praktiskt möjligt
• Följa gällande lagar och krav

Kvalitetspolicy

Global Castings levererar kundens definition av kvalitet. Vi arbetar proaktivt med kvalitet genom kontroll av våra processer för att säkerställa en pålitlig leverans av komponenter av rätt kvalitet, vid rätt tillfälle och till rätt pris.

Kvalitetsprinciperna som vi arbetar efter:

 • Vi levererar kundens definition av kvalitet
 • Vi vet att alla defekter kan förhindras
 • Vi arbetar förebyggande för att förhindra fel
 • Vi inför alltid rätt korrigerande åtgärder
 • Vi förbättrar ständigt våra processer
 • Vi är alla ansvariga för kvalitet!